Et naturområde:
DJURS FISKESØ er på ca. 7000 m/2 og ligger omkranset af en del ældre træer mod nordvest og et bakkedrag mod sydøst.
Begge dele danner en smuk ramme om anlægget og yder et betydeligt læ for de fleste vindretninger.
Der er et rigt fugleliv, og derfor må hund ikke tages med til søen.

En gammel sø:
Ifølge gamle kort har der været sø her indtil 1700-tallet, hvorefter arealet blev grøftet og drænet og fremtrådte som vådområde.
Senere er området blevet udgravet og istandsat og fremstår nu, som det var for et par hundrede år siden:
En dejlig sø, som får tilført frisk trykvand fra bakkerne.
Søen og dens tilliggender er underkastet loven om naturbeskyttelse.


Økologisk filter:
Et økologisk filter sikrer den optimale fiskevandskvalitet på følgende måde:
Søvandet løftes i en trykledning til 2 højdedrag og føres gennem 2 damme, hvorfra vandet løber tilbage i søen.
Søens indhold af kvælstof og fosfor afsætttes i bassinerne, hvilket sikrer den høje kvalitet af fiskevandet.
Kapacitet ca. 240.000 ltr./døgn.
Vandkvalitet: pH: 7,5-7,8

Søens drift:
Søen og dens liv af smådyr har etableret sig på naturens egne betingelser.
Fiskene fodres selvfølgelig ikke, og fangstmulighederne er derfor de bedst mulige.
Om vinteren skæres våger i isen, som sikrer iltforsyningen - og dermed en vrimmel af dejlige fangstmodne fisk i de tidlige forårsmåneder.


Sejlads:
"Djurssine" er vor lille 8' jolle, som frit kan benyttes. Årer og redningsveste lånes i campingpladsens Information.

Nedfrysning:
Fangsten kan opbevares i fryseren i Informationen.


Fiskekort:
Fiskekort købes i campingpladsens Information, hvor du også kan købe fiskekroge og madding.
Lystfiskere, som ikke bor hos os kan købe fiskekort til følgende priser:
3 timer kr. 80,- (max 3 fisk)
7 timer kr. 120,- (max. 5 fisk)
Priserne er pr. stang og ørreder må ikke genudsættes. (Karper skal derimod nænsomt genudsættes, og er derfor ikke medregnet i ovennævnte max. fangst)

Når du bor hos os vejer vi fangsten af, og du betaler kun for det du fanger. Se prislisten.


Søens vand er så rent, at man kan bade i det...


Til toppen